UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty...

Více zde >>>

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Žádost o zastupování UŽZ

Pro zastupování před zaměstnavatelem ve věcech pracovně právních opět stačí vyplnit formulář, který je na www stánkách UŽZ umístěn nebo volnou formou poslat tuto žádost na uzzphasek@uzz.cd.cz nebo poštou na kontaktní adresu sekretariátu UŽZ. K této formě spolupráce je nutný podpis zaměstnance.

Ke stažení: