UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Na základě dohody projednané na jednání výboru 119. MS UŽZ v měsíci únoru 2015 byly ve...

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s. začalo předáním textu návrhu...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Kolektivní smlouva

je smlouva, která se uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zaměstnanci jsou podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, zastupováni odborovými organizacemi. V kolektivních smlouvách se sjednávají další pracovní, sociální a mzdové podmínky, které nejsou v uvedených zákonech uvedeny a jsou jimi umožněny. Pro zaměstnance jsou stěžejními body pracovní doba, způsob odměňování a dovolená. Kromě těchto základních problémů kolektivní smlouva ošetřuje i postavení odborových organizací na pracovišti s vytvořením existenčních podmínek. Velice důležitá je také definice vzájemné spolupráce mezi zaměstnavateli a odborovými organizacemi, t.j. spolurozhodování a projednávání zásadních problémů. Každý zaměstnanec by se ve svém zájmu měl s těmito důležitými dokumenty seznámit a svoje nároky v případě potřeby uplatňovat, nejlépe prostřednictvím Unie železničních zaměstnanců.