UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty...

Více zde >>>

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Místní organizace

Místní skupiny jsou základní organizační složky a mají kompetence vyjádřené ve Stanovách UŽZ. Členská schůze v § 14, bodu 5, výbor v § 15, bodu 5, revizní komise v § 16, bodu 3.

Kluby jsou organizační složkou UŽZ, mají postavení obdobné jako místní skupiny, nejsou „příslušným odborovým orgánem“ vůči zaměstnavateli.