UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Místní organizace

Místní skupiny jsou základní organizační složky a mají kompetence vyjádřené ve Stanovách UŽZ. Členská schůze v § 14, bodu 5, výbor v § 15, bodu 5, revizní komise v § 16, bodu 3.

Kluby jsou organizační složkou UŽZ, mají postavení obdobné jako místní skupiny, nejsou „příslušným odborovým orgánem“ vůči zaměstnavateli.