UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Stanovy UŽZ

jsou základním dokumentem, který je osnovou činnosti odborové organizace. Definuje její strukturu s jednotlivými organizačními články a jejich pravomocemi. S tímto dokumentem by se měl každý člen Unie seznámit, aby mohl svoje členství důsledně a řádně využívat. Tzn. uplatňovat svoje nároky a výhody, nápady a náměty, kontrolovat volené funkcionáře. Do stanov by se měly promítat i nové pracovní a společenské podmínky, které ovlivňují pracovní a sociální postavení zaměstnanců v celé železniční síti. Každý člen Unie má proto, na základě zkušeností, právo vznášet svoje připomínky k modernizaci těchto stanov.

Ke stažení: