UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Na základě dohody projednané na jednání výboru 119. MS UŽZ v měsíci únoru 2015 byly ve...

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s. začalo předáním textu návrhu...

Více zde >>>

Dnes, tj. 13.října 2014 se sešli zástupci odborových centrál, aby zpracovali společný...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vážené kolegyně a kolegové!

Ve středu 15. 3. 2017 proběhlo XX. Valné shromáždění Unie železničních zaměstnanců.

Po čtyřech letech skončil mandát členů Rady a Revizní komise UŽZ, takže v průběhu tohoto shromáždění byly provedeny nové volby na období let 2017 - 2021. Kandidáti do orgánů Unie byli navrženi místními skupinami a jejich kandidatura byla projednána v Radě. Volby proběhly řádně a nové vedení Unie bylo ustanoveno v souladu s platnými Stanovami.

Rád bych ještě jednou poděkoval minulému vedení za odvedenou práci. Proti minulému složení došlo k obměně některých kandidátů jak v Radě, tak i RK. Proto bych chtěl novému vedení Unie popřát hodně pracovních úspěchů a všem kandidátům, kteří se tohoto volebního shromáždění zúčastnili, děkuji za jejich odpovědnost a spolupráci.

Stanislav Trojan,
prezident Unie železničních zaměstnanců
 

zobrazit všechna úvodní slova >>>