UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vážené kolegyně a kolegové!

Proběhlo další jednání k režijním výhodám.

V úterý 22.10.2019 od 15:00 hod. proběhlo další jednání s nám. MD k režijním výhodám. Za OC jsme předložili k uvedené problematice – omezené uznávání jízdních výhod železničářů na území JMK – kvalifikovaný právní výklad, který (stručně formulováno) konstatuje, že pouze ČD jsou výlučně zmocněné k rozhodování o časových příplatcích. Jedná se o všechny držitele a uživatele jízdních výhod dle stávajícího stavu. Vztahuje se to také na reciproční využívání jízdních výhod slovenskou stranou a držiteli FIP.

V pátek budou zástupci ČD jednat s představiteli Jihomoravského kraje, s kterými tyto skutečnosti projednají. Nejpozději v úterý 29.10.2019 bychom měli na společném jednání s Představenstvem ČD, a.s. dostat konkrétní informace se stanoviskem představitelů JMK. Cílem je neomezené využívání i vlaků, které jsou objednávány kraji. Prolongace by měla začít 15.11.2019 a skončit by měla 14.12.2019

 

Stanislav Trojan

Prezident

Unie železničních zaměstnanců

zobrazit všechna úvodní slova >>>