UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vážené kolegyně a kolegové!

Vážené kolegyně a kolegové,

vstup do nového roku je důvodem k rekapitulaci toho starého a k odhadu, jaký bude ten nový. Prosinec byl po stránce odborářské činnosti mimořádně vytížený. Vrcholila kolektivní jednání na ČD, a.s., a SŽDC, s.o., jednání s představiteli ČD Cargo, a.s., budou pokračovat, protože nová kolektivní smlouva se sjednává k 1. dubnu. Kolektivní smlouvy jsou na dobré úrovni, zajišťují slušné mzdy i ostatní benefity. Ať chceme nebo ne, musíme také respektovat možnosti zaměstnavatelů.
Co nelze ale hodnotit pozitivně, jsou příliš časté organizační změny a změny ve vrcholném managementu. Nabízí se pocit, že ubývá odbornost a narůstá formálnost a nepotřebnost. Teoretické obecné vzdělání nenahradí dlouhodobé praktické a odborné zkušenosti vycházející z oborového studia a ze služebního postupu „zdola nahoru“.
Nepříjemné pro nás budou i nové podmínky v užívání „režijek“. To, co pro nás bylo historickou samozřejmostí, už nejspíš platit nebude. Vstup nových dopravců, kteří na některých tratích vytěsnili národního dopravce, rozhodnutí JMK o neuznávání režijek na regionálních tratích, může být zlomovým okamžikem i do budoucna.
Přesto bych rád nám, železničářům, popřál šťastnou budoucnost ve všech našich profesích, které jsou vzájemně provázány a jedna bez druhé nemůže existovat. Přeji nám také, abychom si uvědomili, že pokud budeme apatičtí ke své buducnosti, nebudeme ji mít. Proto přeci jsou odborové organizace, které zaměstnavatelům i státním orgánům sdělují za všechny zaměstnance svoje požadavky a jejich důvody.

Praha, 3. ledna 2020
Stanislav Trojan, prezident UŽZ

zobrazit všechna úvodní slova >>>