UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Koronavirus

Na konci měsíce března byla mezi vedením ČD, a.s., a zástupci všech OC odsouhlasena dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti.

Dohoda o částečné nezaměstnanosti v době stavu nouze


Vážené kolegyně a kolegové!


Na konci měsíce března byla mezi vedením ČD, a.s., a zástupci všech OC odsouhlasena dohoda o výši náhrady mzdy v době částečné nezaměstnanosti. Tato dohoda byla uzavřena v souladu s ustanovením § 209 zákona č. 262/2006 Sb., a je motivována koronavirovou pandemií s vyhlášením stavu nouze.


ČD, a.s., pro tyto účely vytvoří seznam tzv. dotčených pracovních míst a pracovišť, což pro zaměstnance představuje překážku v práci v podobě částečné nezaměstnanosti, ve smyslu ustanovení § 209 zákoníku práce. Zaměstnavatel bude tyto zaměstnance o vzniklé překáže informovat vhodným způsobem se zpětnou reakcí.


Tyto neočekávané události znamenají výrazný propad výkonů a tržeb, a proto i potřebu zavedení částečné nezaměstnanosti. Podle výše uvedené dohody je za dobu trvání částečné nezaměstnanosti zaměstnancům poskytována náhrada mzdy ve výši 70 % průměrného výdělku. Zaměstnavatel se současně zavázal uplatnit veškerá opatření Vlády ČR, pokud budou pro zaměstnance výhodnější než v přijaté dohodě.


Dohoda je uzavřena na dobu určitou do 30. dubna 2020. Na základě aktuálního vývoje krizové situace se smluvní strany také dohodly jednat o jejím případném prodloužení.


Formou 1. změny PKS byla přijata potřebná opaření i v ČD Cargo, a.s. Bližší informace jsou v návazném Opatření č. 5, s nímž byli zaměstnanci na všech pracovištích seznámeni. Jeho platnost byla stanovena do 30. 6. 2020.


Vážené kolegyně a kolegové, věříme, že tuto dohodu pochopíte a podpoříte. Upřednostňuje zdraví a odmítá jakýkoliv další risk z rozšiřování zákeřné nemoci. Přejeme Vám i Vašim rodinným příslušníkům a blízkým potřebné štěstí, pevné nervy a dostatek životního optimismu.


Prezidium Unie železničních zaměstnanců
 

zobrazit všechna úvodní slova >>>