UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

PKS ČD 2020 a 2021

Dne 7. 10. 2020 byla podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a.s., na rok 2021.

Ve středu 7.10.2020 byla po několikahodinovém jednání podepsána Podniková kolektivní smlouva Českých drah, a.s. na rok 2021. Jejím základem je znění stávající platné smlouvy s prioritně projednanými body:

- tarifní mzdy budou navýšeny o 2 %, obdobně tak smluvní mzdy do 60 tis. měsíčně;

- dovolená zůstává na stejné úrovni letošního roku, tedy 6 týdnů;

- týdenní pracovní fond THP se upravuje na 38,5 hodiny, tj. zvýšení o 1 hodinu;

- v případě částečné nezaměstnanosti bude v průběhu 3 měsíčního období vyplácena první 2 měsíce mzda ve výši 70 % a 3. měsíc ve výši 80 %.

Současně byla dohodnuta i změna stávající PKS v případě částečné nezaměstnanosti, viz výše.

Zásady pro čerpání Sociálního fondu Českých drah, a.s., zůstávají ve znění letošního roku i pro rok 2021. Do rozpočtu bude zahrnut nově „Nadační fond Skupiny ČD – Železnice srdcem“, jehož obsahem bude pomoc zaměstnanců nebo jejich blízkých v případech následků závažných událostí.

Kolektivního jednání se poprvé zúčastnil i zástupce nové odborové organizace – Odborová organizace pracovníků bezpečnosti Českých drah.

Jsme přesvědčeni, že dokumenty, které byly projednány, splňují požadavky zaměstnanců Českých drah. Dohoda a rozhodnutí o základních dokumentech během jediného dne svědčí o schopnostech všech zúčastněných zástupců jednat rychle a efektivně.

Za Unii Ing. Jarmila Shejbalová a Stanislav Trojan

zobrazit všechna úvodní slova >>>