UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty...

Více zde >>>

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vedení Užz

Rada je nejvyšší řídící a výkonný orgán a má kompetence vyjádřené ve Stanovách UŽZ v § 8, bodu 7.

Prezident:

Stanislav Trojan
  
602 310 462
Trojan@uzz.cd.cz

Víceprezidenti:

Ing. Jarmila Shejbalová DKV Olomouc
606 871 950
shejbalova@dkv.cd.cz
Bc. Jerzy Kubeczka MS RCV Praha (zastupuje pro DVI)
972 246 233
775 270 742
jerzy.kubeczka@dvi.cz

Členové rady:

Uhlíková Olga Bc. Olga Uhlíková MS ČD GŘ Praha
606 796 431
Uhlikova@gr.cd.cz
Ing. Zdeněk Bříza MS ŽST Jihlava
972 646 493
602 786 527
Zdenek.Briza@cdcargo.cz
Ing. Lubomír Cakl
725 705 891
Lubomir.Cakl@cdcargo.cz
Petr Harsa
724 126 184
Harsa@zap.cd.cz
  Ing. Martin Šesták MS SS Plzeň (Správa železnic, státní organizace)
602 708 920
972 522 708
sestakM@szdc.cz
Ing. Tomáš Martinec MS GŘ SŽ (Správa železnic, státní organizace)
972 242 262
724 009 736
martinec@szdc.cz
Bc. Libor Matička
972 443 490
602 532 660
Maticka@szdc.cz
Ilona Zaťková
972 626 401
724 810 059
Ilona.Zatkova@cdcargo.cz
Ing. Jaroslav Šváb
737 110 135
jarda121@centrum.cz
Adamková Alena Alena Adámková
723 722 064
Ing. Václav Honzátko MS Cargo Ostrava
725 746 351
vaclav.honzatko@cdcargo.cz

 

Ivo Matúš MS Cargo Ostrava
725 746 349
Ivo.Matus@cdcargo.cz