UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty...

Více zde >>>

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Stanovy UŽZ

jsou základním dokumentem, který je osnovou činnosti odborové organizace. Definuje její strukturu s jednotlivými organizačními články a jejich pravomocemi. S tímto dokumentem by se měl každý člen Unie seznámit, aby mohl svoje členství důsledně a řádně využívat. Tzn. uplatňovat svoje nároky a výhody, nápady a náměty, kontrolovat volené funkcionáře. Do stanov by se měly promítat i nové pracovní a společenské podmínky, které ovlivňují pracovní a sociální postavení zaměstnanců v celé železniční síti. Každý člen Unie má proto, na základě zkušeností, právo vznášet svoje připomínky k modernizaci těchto stanov.

Ke stažení: