UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Tuzemští

České dráhy, a.s. www.cd.cz
ČD Cargo, a.s. www.cdcargo.cz
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace www.szdc.cz
Výzkumný Ústav
Železniční, a.s.www.cdvuz.cz
Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o. www.nardum.cz
I.S.C. Sports s.r.o. www.isc-sports.cz
EuroAgentur Hotel Tosca www.euroagentur.com/cz/euroagentur-hotel-tosca
Onegroup s.r.o. www.onegroup.cz