UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty...

Více zde >>>

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Aktuality

Pandemie - aktuální informace a formuláře - březen 2021

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty zaměstnance do a ze zaměstnání pro zaměstnance Správy železnic, státní organizace, a dále odkazy na aktuální informace.

Více zde >>>

Kolektivní jednání o PKS SŽ na rok 2020 a 2021

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS 2021 u SŽ dne 30. 6. 2020

Více zde >>>

1. Reprezentační ples Správy železnic, státní organizace

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Notre Dame

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

Jednání s Ing. Danem Ťokem

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>
27. Reprezentační ples železničářů

27. Reprezentační ples železničářů

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Dobrý den vážení,

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění,

Více zde >>>

Vážené kolegyně a kolegové,

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve společnosti ČD Cargo, a.s. k vytvoření protinávrhu k návrhu PKS ČDC 2016 zaměstnavatele.

Více zde >>>

Informace o jednání Rady UŽZ

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Nový předseda 119. MS UŽZ při GŘ SŽDC

Na základě dohody projednané na jednání výboru 119. MS UŽZ v měsíci únoru 2015 byly ve výboru místní skupiny provedeny tyto změny:

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s.

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s. začalo předáním textu návrhu Kolektivní smlouvy na pravidelném jednání vedení ČD Cargo a.s. se zástupci Odborových centrál 30. 9.2015 v Praze.

Více zde >>>

Jednání PKS

Dnes, tj. 13.října 2014 se sešli zástupci odborových centrál, aby zpracovali společný protinávrh k návrhu zaměstnavatele PKS ČD Cargo, a.s. na rok 2015.

Více zde >>>

Začíná kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání na SŽDC bylo zahájeno předložením návrhu nové kolektivní smlouvy. Za Unii se těchto jednání účastní pí Blanka Kosnarová ze Stavební správy západ a pí Bc. Hana Francová z OŘ Praha.

Více zde >>>