UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Informace o jednání Rady UŽZ

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Projednány byly pravidelné body, které jsou v programu na každém zasedání, a to kontrola úkolů z předchozích jednání, informace o jednáních Presidia UŽZ v době od minulého zasedání Rady, zpráva revizní komise a zpráva o hospodaření v předchozím období.

Dále byla na pořadu jednání aktuální témata, a to:

Vyhodnocení plnění kolektivních smluv za I. čtvrtletí 2015 u jednotlivých zaměstnavatelů, bylo konstatováno, že nebyly shledány žádné případy porušení PKS.

Schválení plánu činnosti Rady a Presidia na 2. pololetí roku 2015 – s tímto plánem jsou následně seznámeni zaměstnavatelé, pro něž je rada UŽZ příslušným odborovým orgánem.

Plnění kompetencí a odpovědnosti členů Rady, kterými byli pověřeni po XIX. Valném shromáždění. Presidium na svém jednání tuto otázku podrobně zhodnotilo, a tyto poznatky byly na jednání Rady předneseny a dále konzultovány s každým členem Rady. V roce 2016 bude toto hodnocení provedeno ještě znovu s cílem případného doporučení místním skupinám, aby člen byl navržen na kandidáta do rady i pro příští funkční období. V tomto bodě jednání byly dle aktuálních potřeb některé kompetence upraveny tak, aby co nejlépe odpovídaly pracovnímu zařazení a územnímu rozmístění členů Rady. O hodnocení členů rady a úpravě některých kompetencí byli informování předsedové MS.

Informace o:

Další část byla věnována setkání s hosty – vedoucími zaměstnanci HZS SŽDC a PO SŽDC. Předmětem bylo vzájemné informování o aktuální situaci.
Na závěr jednání byly stanoveny úkoly pro jednotlivé členy Rady a sekretariát, které vyplynuly z projednávaných bodů.
 

zpět na výpis >>>