UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

V návaznosti na usnesení vlády Vám přinášíme formulář potvrzující oprávněnost cesty...

Více zde >>>

Kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a zahájení kolektivního vyjednávání o PKS...

Více zde >>>

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Dobrý den vážení,

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění,

byl dne 26.10.2015 zaměstnavatelem předložen odborovým centrálám návrh Podnikové smlouvy Českých drah, a.s., na rok 2016.  Tento den je zároveň považován za začátek kolektivního vyjednávání. Společné jednotné vyjádření za všechny odborové organizace k návrhu PKS ČD, a.s., na rok 2016 bude zasláno  Ing. Bauerové (GŘ O 10) ve lhůtě stanovené zákonem č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání.
S pozdravem

Ing. Jarmila Shejbalová,
víceprezidentka UŽZ
 

zpět na výpis >>>