UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Na základě dohody projednané na jednání výboru 119. MS UŽZ v měsíci únoru 2015 byly ve...

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s. začalo předáním textu návrhu...

Více zde >>>

Dnes, tj. 13.října 2014 se sešli zástupci odborových centrál, aby zpracovali společný...

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání na SŽDC bylo zahájeno předložením návrhu nové kolektivní...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Tiskové centrum

Vážené kolegyně a kolegové!

Jménem Rady Unie železničních zaměstnanců bych Vám rád poděkoval za pomoc a podporu v právě končícím roce.

Více zde >>>

Společné stanovisko/ prohlášení odborových svazů

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání PKS 2017 ČDC

Ve dnech 31.10. – 4.11.2016 proběhlo na Oddechu za účasti zástupců všech OC působících na ČDC.

Více zde >>>

Vážení kolegové,

Na základě předloženého návrhu k PKS SŽDC 2016 – 2017 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání pro rok 2017.

Více zde >>>

Kolektivní podniková smlouva na rok 2016

České dráhy, a.s., ukončily s odbory kolektivní vyjednávání a všech deset odborových organizací dne 9.12.2015 podepsalo se zástupci vedení ČD, a.s., Kolektivní podnikovou smlouvu na rok 2016. Obě strany se dohodly na růstu mezd ve výši 1,7 %.

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání na ČD Cargo

Dnes byla ve společnosti ČD Cargo, a.s. podepsána Podniková kolektivní smlouva pro rok 2016.

Více zde >>>

Informace o kolektivním jednání

Dne 19. 11. 2015 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání nad ustanoveními PKS pro rok 2016 ve společnosti ČD Cargo, a.s.

Více zde >>>

Vážené kolegyně a kolegové,

vzhledem ke skutečnosti, že dosavadní první viceprezident Unie pan Jindřich Bek ukončil pracovní poměr z důvodu odchodu do důchodu, byla z rozhodnutí Rady Unie dne 22. 10. 2015 zvolena do funkce první viceprezidentky pí Ing. Jarmila Shejbalová, zaměstnankyně ČD, a.s., DKV Olomouc.

Více zde >>>

Vážené kolegyně a kolegové,

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve společnosti ČD Cargo, a.s. k vytvoření protinávrhu k návrhu PKS ČDC 2016 zaměstnavatele.

Více zde >>>