UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vážení kolegové,

Na základě předloženého návrhu k PKS SŽDC 2016 – 2017 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání pro rok 2017.

Hlavní vyjednávání se týkala příloh kolektivní smlouvy a problematiky financování pro příští rok. Obě strany se zatím neshodly především na procentním mzdovém nárůstu a objemu mzdových prostředků.
Vedle jednání o PKS proběhlo i jednání o návrhu tzv. Rámcových zásad používání FKSP. Prozatím nedošlo k celkové shodě. Zaměstnavatel nás také seznámil s novým způsobem zveřejňování nabídek akcí, přihlášek a žádostí na personálním portálu (STKR), tato forma bude spuštěna během příštího roku.
Další jednání o podobě PKS 2017 proběhne v pondělí 28. 11. 2016 v sídle GŘ SŽDC.
 

zpět na výpis >>>