UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Kolektivní vyjednávání PKS 2017 ČDC

Ve dnech 31.10. – 4.11.2016 proběhlo na Oddechu za účasti zástupců všech OC působících na ČDC.

Společné jednání nad návrhem zaměstnavatele o podobě Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2017. Během jednání byly probrány všechny ustanovení PKS. Hlavním kladem tohoto jednání byla skutečnost, že přes rozdílné názory a rozsáhlou diskusi k některým tématům byly vytvořeny společné „jednobarevné“ připomínky, které byly odeslány zaměstnavateli.

Další jednání, které řídil ředitel odboru lidských zdrojů ing. Mojmír Bakalář, již proběhlo ve dnech 7. – 10.11.2016 se zástupci zaměstnavatele. Zaměstnavatele zde zastupovali člen představenstva pověřený řízením úseku provozu ing. Zdeněk Škvařil, finanční ředitel ing. Martin Šimek a ředitel odboru ekonomiky a finančního řízení ing. Tomáš Tóth.

V úvodu jednání byly OC zaměstnavatelem seznámeny s ekonomickou situací a dalšími možnostmi ČDC.

Na tomto jednání byly následně konzultovány všechny body podnikové kolektivní smlouvy na rok 2017 a byly vyznačeny body, u kterých prozatím nedochází k dohodě a které budou na pořadu následujících jednání, která se uskuteční 28. – 30.11.2016 a 5.12.2016 v Praze. Prozatím bylo
dosaženo shody v oblasti fondu týdenní pracovní doby, zaměstnanosti a stravování. Nadále zůstává rozpracována oblast poskytování KOP a oblast odměňování, kde byly projednány navrhované úpravy a návrhy na navyšování některých příplatků.

Součástí jednání byla i diskuse nad novelizací směrnice o spolupráci zaměstnavatele a OC a motivačním programem ČDC.


Lubomír Cakl
Václav Honzátko

zpět na výpis >>>