UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Společné stanovisko/ prohlášení odborových svazů

Odborové sdružení železničářů
Federace strojvůdců ČR
Svaz odborářů služeb a dopravy
Unie železničních zaměstnanců
Federace železničářů ČR
Federace vozmistrů
Federace vlakových čet
Cech strojvůdců ČR
Odborové sdružení zaměstnanců síťových odvětví Demokratická unie odborářů

Odborové organizace jsou znepokojeny alarmujícím vývojem v sektoru železniční dopravy, kde Ministerstvo dopravy (MD) svojí chaotickou politikou přestalo plnit poslání a ambice státní instituce, garantující zájmy České republiky (ČR) a dodržování platných norem.

  1. Záměrem živelného otevření trhu v železniční osobní dopravě MD ohrožuje všechny dopravce ČR a síťové služby železnice.
  2. MD vědomě blokuje čerpání investičních prostředků na vozidla z OPO 2 a oddaluje, resp. znemožňuje užívání moderních železničních vozidel, přestože byly naplněny všechny předpoklady pro investice a jejich nákup.
  3. MD nečinností v legislativním procesu ohrozilo České dráhy (ČD), které jsou diskriminovány při případné účasti ve veřejných soutěžích.

Vyzýváme:

1. K ochraně trhu ČR a předložení MD požadovaného konceptu cílového stavu liberalizace, abychom se nedočkali stejného příběhu postupných návrhů změn jako u EET, avšak s fatálním dopadem na kvalitu a bezpečnost železniční dopravy
2. K vyřešení právní problematiky účasti ČD ve veřejných soutěžích a k vyvození politické odpovědnosti za stávající rozpor mezi zákonem o zadávání veřejných zakázek a listinnými akciemi ČD podle zákona o ČD
3. K neprodleným výzvám na pořízení kolejových vozidel z OPO 2
4. Odmítáme koncept pořizování kolejových vozidel přes „státní půjčovnu".

V Praze 30. 11. 2016

zpět na výpis >>>