UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vážené kolegyně a kolegové!

Jménem Rady Unie železničních zaměstnanců bych Vám rád poděkoval za pomoc a podporu v právě končícím roce.

Byla pro nás velice důležitá a doufám, že s Vaší pomocí budeme pokračovat i nadále. Rok 2016 byl, v porovnání s předchozími roky, přece jenom jiný. Česká železnice prodělala několik zásadních změn, ať už organizačních, strukturálních nebo konkurenčních. Nejsem přesvědčen, že všechny změny budou české železnici prospěšné a že se úspěšně projeví v kvalitě služeb. Jsem toho názoru, že tento stát potřebuje silné klíčové zaměstnavatele s prioritním postavením. A k takovým akciová společnost České dráhy i státní organizace Správa železniční dopravní cesty určitě patří.

Přejme si proto do Nového roku 2017, ať si naše železnice svoje postavení a důležitost udrží. Je to naše práce, která nás živí a na kterou jsme určitě hrdí.

Vážené kolegyně a kolegové, Vám i Vašim blízkým přeji krásné vánoční svátky a v celém příštím roce pevné zdraví, dostatek optimismu a hodně osobního štěstí a pracovních úspěchů.

Stanislav Trojan,
prezident Unie železničních zaměstnanců
 

zpět na výpis >>>