UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Vážené kolegyně a kolegové!

Ve středu 6. 12. 2017 proběhlo ve Vládním salónku pražského hlavního nádraží, v rámci pravidelného školení, i společné setkání členů Rady UŽZ, Revizní komise UŽZ a předsedů MS.

Při této příležitosti jsme mohli také zrekapitulovat uplynulý čas. V březnu jsme zahájili nové čtyřleté období s obměněnými výkonnými orgány, uskutečnili jsme řadu společenských akcí a v předvánočním období se aktivně účastníme vrcholících kolektivních vyjednávání. Jsem přesvědčen, že se společně se zaměstnavateli dohodneme na důstojných pracovních i sociálních podmínkách, které budou zakotveny v kolektivních smlouvách pro rok 2018. Důležitým aktem byl i podpis Memoranda a následně vydání Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace Správa železniční dopravní cesty, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu, podílejících se na zabezpečování a provozování drážní dopravy. Tento dokument je platný pro roky 2018 a 2019 a za solidních podmínek garantuje poskytování jízdních výhod jejich oprávněným uživatelům.

Dovolte mi, poděkovat Vám za podporu a aktivitu v rámci naší odborové činnosti. Rád bych Vám také popřál krásné a klidné vánoční svátky a do nového roku 2018, a po celé jeho trvání, pevné zdraví, osobní štěstí a dobré pracovní úspěchy.

Stanislav Trojan,

prezident Unie železničních zaměstnanců
 

zpět na výpis >>>