UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Podniková kolektivní smlouva ĆD, a.s. na rok 2019 podepsána

Dne 18.12.2018 byla podepsána PKS ĆD, a.s. na rok 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 18.12.2018 došlo k podpisu Kolektivní smlouvy na rok 2019 u ĆD, a.s. za účasti PP a GŘ ČD, a.s. Ing. Kupce, JUDr. Veselého, Ing. Bauerové a zástupců všech odborových organizací ČD, a.s.

Kolektivní vyjednávání bylo započato dne 20.11.2018 po předběžných jednáních kolektivních vyjednávačů o prioritách při tvorbě PKS 2019 a o strategii vyjednávání se podařilo ve většině sporných bodů najít konečnou shodu a tu odprezentovat i obhájit u zaměstnavatele. I když JUDr. Veselý za vedení společnosti připomněl politiku a ekonomickou situaci ĆD, a.s., personální situaci a prioritní zájem o uzavření PKS na rok 2019, který se však opírá o vstřícnost OC chápat postavení společnosti a hlaně její finanční mantinely.

Na základě této skutečnosti přednesl JUDr. Veselý prvotní stanovisko zaměstnavatele, které OC neakceptovaly a vyslovily žádost sejít se s přestavenstvem společnosti ĆD, a.s. a vyjednat lepší finanční podmínky pro členy svých organizací a zaměstnance ĆD, a.s.

Schůzka se uskutečnila včera a vedla ke shodě u posledních rozporů a Přílohy č. 1 PKS, týkající se mzdové části:

Před podpisem generální ředitel společnosti poděkoval všem kolektivním vyjednavačům za zdárný průběh kolektivního vyjednávání a vyzval je k tlumočení poděkování všem zaměstnancům za dosavadní práci v tomto roce a přáním zdárné spolupráce v roce nadcházejícím.

Na závěr bych chtěla touto cestou za vedení Unie železničních zaměstnanců poděkovat všem našim členům za angažovanost pro naši odborovou organizaci, za plnění daných úkolů a popřát do nového roku 2019 vše nejlepší, hlavně zdraví a úspěchy v pracovním i osobním životě.

S přátelským pozdravem

Ing. Jarmila Shejbalová

víceprezidentka UŽZ
 

 

zpět na výpis >>>