UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Informace o kolektivním jednání

Dne 19. 11. 2015 proběhlo další kolo kolektivního vyjednávání nad ustanoveními PKS pro rok 2016 ve společnosti ČD Cargo, a.s.

Za zaměstnavatele byli jednání přítomni člen představenstva Ing. Zdeněk Škvařil, finanční ředitel Ing. Martin Šimek a ředitelka O13 Hana Zdechovanová.

Během jednání se smluvní strany shodly na znění některých důležitých pasáží PKS. Shoda byla nalezena ve výměře dovolené, pracovní doby, odstupného při ukončení pracovního poměru, odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti a na realizaci komplexních ozdravných pobytů. Další existující rozdílné názory na jednotlivé části kolektivní smlouvy (například na odměňování zaměstnanců) budou projednávány na následujícím jednání, které je plánováno na 26. 11. 2015.

Za kolektivní vyjednavače Lubomír Cakl
 

zpět na výpis >>>