UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Na kole jižní Moravou

Jedná se o akci pořádanou MS Unie železničních zaměstnanců a zaměstnavatele (ubytování je hrazenou z FKSP). Půjde o lehkou túru, s několika kopečky. Konec sezony je tady a my se vydáme vstříc nevšedním zážitkům z jízdy na kole a návštěvou vinic a vin

Plán akce:

Pátek 4.10.2013

Odjezd z Prahy hl.n. je individuální v 13.39, 14.39 či 15.39 hod. EC vlaky s povinnou rezervací místa a kola. Půlhodinový přestup v Břeclavi a jízda osobáčkem do Mikulova s příjezdem v 17.58, resp. v 18.57, 19.58. Místenky si každý opatří sám pro cestu tam i zpět. Následuje přesun do nahlášeného ubytovacího zařízení.

Sobota 5.10. 2013

Ráno po po 8. hodině vyrážíme východním směrem směrem na Lednici, poté uhneme na sever a přes Rakvice a Zaječí se stočíme k hrázi Dolní Novomlýnské nádrže a přes CHKO Pálava přejedeme do Mikulova.
Z Mikulova vyjíždíme od žel.stanice a jedeme podél tratě do obce Sedlec. Odtud po trase 41, Valtická pojedeme po severním břehu rybníka Nesyt až k Hraničnímu zámku. Odtud se dostaneme přes hráz do Hlohovce a pokračujeme dále po tr. 41, Valtická , Lednická k Chrámu Tří Grácií. Odtud se vrátíme 500 m zpět a uhneme doprava a po mostě překonáme Hlohovecký rybník. Za mostem uhýbáme vlevo a dostaneme se k Rybničnímu zámečku. Od něj se vrátíme a  po 400m uhneme vlevo na tr.5045, Knížecí, která nás dovede až k zámku Lednice. Tam je na co koukat a také je tam několik restaurací! Po odpočinku a dobrém obědě pojedeme kolem  Loveckého zámečku k Janovu hradu. Od hradu po tr. 5066, Velkopavlovická, objedeme areál zámeckého parku, mineme za tokem Staré Dyje Minaret až narazíme na silnici. Po ní se dáme vpravo a po překonání Dyje uhneme ostře vlevo na polní cestu mezi poli, která nás dovede do vinařské obce Rakvice. Stále stejná trasa nás vede vinicemi až za  obec Přítluky, kde uhýbá vpravo do kopce. My jedeme rovně pod vinicí až k silnice, na které uhneme vlevo na  Nové Mlýny. Za touto obcí přijedeme po hrázi Dolní Novomlýnské nádrže k zleva se navazující silnici, my jedeme dál přímým směrem a v blízké obci Milovice uhneme vlevo. Po projetí Milovic již  projíždíme CHKO Pálava, lesy, poli a vinicemi až do Mikulova.
Celková trasa činní cca 55 km.
A co s načatým večerem? Podaří se najít přijatelný sklípek? Zatím nám to vždy vyšlo!

Neděle 6.10. 2013.

Po 8. hodině vyrazíme na výlet severozápadním směrem. Po silnici s tr. 5044, Moravská vinná mineme Stolovou horu, zříceninu Sirotčího Hrádku a současně projedeme obec Kletnice. Na rozcestí silnic jedeme rovně po tr. Moravská vinná (nikoli vlevo) a stoupáme pod masivem Děvínu do sedélka nad obcí Pavlov. Zde sjedeme až na pobřežní komunikaci u Dolní Novomlýnské nádrže a zahneme vlevo. Pokračujeme do Dolních Věstonic. Po prohlídce pokračujeme stále po břehu po tr. 5174. Projedeme  Brod nad Dyjí, přejedeme nádrž po mostě, projedeme obec Pasohlávky a dojedeme k Hradisku, kde kdysi ležela Římská vojenská stanice. Odtud musíme jet stále po břehu po tr. 5174 až do Strachonína. Odtud po mostě přes Dolní Vstonice již na cestu zpět na cyklotrasu 5044 do obce Perná. Tam uhneme vpravo a přes obec Bavory dojedeme do Mikulova.
Celková trasa činní cca 57 km.
Po dojezdu pobereme zavazadla atd. a odjedeme na nádraží. Plánovaný odjezd je v 16.01 hod. vl. 4519. Na cestě nás čeká 30 min. přestup v Břeclavi do vl. EC 274,  příjezd do Prahy v 20.21 hod.

Hlavní organizátor akce: Jiří Klíma, mail: KlimaJ@szdc.cz, tel: : 606 796 079.
Očekávám přihlášky do  5. 9. 2013 na mail: KlimaJ@szdc.cz a i případně připomínky. 
Upozorňujeme, že každý účastník se zúčastňuje jako jednotlivec na vlastní riziko, akce není kryta pojištěním.

Sportu zdar!

 

zpět na výpis >>>