UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Challenge Mastronardi 2014

Tradiční fotbalový turnaj, který je možné označit za neoficiální Mistrovství Evropy železničářů v malé kopané, se uskuteční v září roku 2014 v České republice.

Charakteristika:

Mezinárodní turnaj železničářů v malé kopané Challenge Mastronardi 2014

Místo konání: 

Jižní Morava, FC Hustopeče, Kurdějov

Datum akce: 

5. – 7. 9. 2014

Organizace a program:

Na turnaji se představí 10 týmů z 9 evropských zemí, celkem cca 150 účastníků. Vedle železničářů České republiky, budou své země a železniční společnosti reprezentovat 2 týmy z Anglie a dále Belgie, Francie, Itálie, Maďarska, Rakouska, Slovenska a Švýcarska.
Příjezd většiny zástupců je plánován na pátek v poledních hodinách, kdy bude připravena organizační schůzka delegátů týmů v prostorách Hotelu Kurdějov, která bude poté pokračovat v Hustopečích inspekcí turnajového stadionu. Pořadatel zajistí odpovídající podmínky pro konání těchto schůzek, které kromě aktuálního vyladění sportovní akce nabídnou prostor i pro obchodní jednání v atmosféře regionálních kulturních tradic (cimbálová muzika, místní vinařství).
Hlavním hracím dnem je sobota, kdy proběhne celý soutěžní program turnaje. Po oficiálním vyhlášení vítězů bude následovat galavečer v duchu jihomoravských dědictví.
Tato akce překračuje rámec fotbalového turnaje až do podpory prestiže a prezentace ČR, a to především rozvoje turistického ruchu na Jižní Moravě. A z pohledu nás železničářů i tohoto druhu ekologicky bezkonkurenční dopravy. Kromě sportovního zápolení je též vhodnou příležitostí pro partnerská jednání nejen železničářských společností.

 Hlavní pořadatel:

Unie železničních zaměstnanců
Sídlo:   Hybernská 1014, 110 00 Praha 1
Kontakt:  Tel.: 972 246 142
E-mail: uzzphasek@uzz.cd.cz, www.uzz.cd.cz
DIČ: CZ47606941

Partneři: 

České dráhy, a.s.
ČD Cargo, a.s.
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
I.S.C. Sports Turínská 1, 109 00 Praha 10 E-mail: info@isc-sports.cz

Záměr:

Formou pravidelných mezinárodních partnerských setkání a spolupráce propagování národních tradic a kultur, podpora rozvoje železniční dopravy a ochrany životního prostředí.

Zapojení:

Představitelé státní správy, společností, firem, občané

Stanislav Trojan, prezident Unie železničních zaměstnanců

Karel Bláha, jednatel I.S.C. Sports


Tradice CM byla založena v roce 1994, kdy se na základě osobních kontaktů podařilo pozvat do České republiky švýcarské železničáře. Tento první turnaj v malé kopané se stal základem dlouhodobé mezinárodní spolupráce a přátelství. Shodou příznivých okolností se při Francouzských dnech a prezentaci francouzských železnic v České republice podařilo navázat a rozšířit kontakty i s Francouzi a s jejich pomocí i belgickými železničáři. Tzv. Turnaj 4 zemí se stal realitou. Postupně se do tohoto turnaje zapojovali železničáři dalších evropských zemí a dneska je tento počet stabilizován na devíti. Na návrh belgických železničářů jsme se dohodli na přejmenování turnaje na „Challenge Mastronardi“ – po tragicky zahynuvším belgickém strojvedoucím.

Protože hlavním iniciátorem tohoto turnaje byla česká Unie železničních zaměstnanců, stala se Praha sídlem Sekretariátu CM. Každý rok je odtud koordinována vzájemná spolupráce a pravidla, která nás všechny spojují.

Smyslem sportovních a společenských setkávání je nejen konfrontace svých fyzických schopností a sil, ale především komunikace mezi lidmi různých národností, názorů, myšlenek a kultur. Všichni považujeme za potřebné a užitečné takovéto akce. Aby jejich smysl byl úplný, snažíme se zapojit i místní samosprávy, firmy a občany, aby měli možnost vzájemného poznání, spoluprací podpořit a také představit a propagovat svoji zemi, kraj a jeho tradice, charakter a pohostinnost a také navázat kontakty.

Využíváme této příležitosti a jako železničáři se snažíme upozorňovat na náš přínos společnosti a jejímu životnímu prostředí, na důležitost železniční dopravy a přepravy a její nepostradatelnost. V tomto smyslu podporujeme a snažíme se prosazovat všechny fyzické i ekonomické aktivity.

V duchu výše uvedeného bychom rádi pozvali k slavnostnímu sobotnímu zakončení pana hejtmana Jihomoravského kraje, představitele místní samosprávy a také občany, v jejichž obci se turnaj bude konat. Významným přínosem by pro nás byla i účast a spolupráce s místními firmami a organizacemi.

Stanislav Trojan,
prezident UŽZ
 

Soubory ke stažení

zpět na výpis >>>