UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

1. února 2020 se konal tradiční Ples železničářů

Více zde >>>

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Zajímavosti

Pomůcka ku přípravě pro zkoušku inteligenční

Katechismus nauk železničních z roku 1921

Více zde >>>

Singrovky

Letos uplyne 60 let od výroby obou prototypů motorových vozů řady M 240.0

Více zde >>>

Muzeum ČD v Lužné u Rakovníka

Setkání parních lokomotiv s uspořádáním 1E a nejsilnějších motorových lokomotiv v roce 2003

Více zde >>>

Francie - vlaky

Pár fotografií od francouzských přátel...

Více zde >>>

Z historie - Jiho-severoněmecká spojovací dráha

Jiho-severoněmecká spojovací dráha v kaňonu Jizery.....ČD

Více zde >>>

Staré železnice a lokomotivy

Železnice a lokomotivy pro potěšení

Více zde >>>

Z historie - jízdní výhody zaměstnanců

Krátké ohlédnutí do historie jízdních (režijních) výhod zaměstnanců drah.

Více zde >>>
Z historie - železniční průkazka

Z historie - železniční průkazka

Železniční průkazka z 30. let minulého století

Více zde >>>

Ještě jednou k jízdenkám

Po mnoho drahných let existovaly v provozu hlavně lepenkové jízdenky. Měly jednotnou formu, resp. tvar, avšak barvami to jen hýřilo.

Více zde >>>

Pára na Židlochovicku

Malé jihomoravské město s reprezentačním zámkem – letním sídlem TGM

Více zde >>>

Podpůrné a pomocné akce u železnice v létech před koncem existence Rakouska – Uherska a z let třicátých XX. století

I v období 1. světové války fungovaly různé spolky, resp. odbory zajišťující podporu železničních zaměstnanců, i příp. i jejich rodinných příslušníků.

Více zde >>>

Z historie jízdenek

Pokud je známo, tak první jízdenky byly tzv. psané a těsně v závěsu za nimi následovaly jízdenky tištěné. Ty měly již od počátku unifikovaný rozměr a také barevné označení se příliš neměnilo.

Více zde >>>

Jedním ze „Skutků roku 2013“ byl i skutek Martina Kubáta

Slavnostní vyhlášení soutěže Skutek roku 2013, jejímž smyslem je ocenit dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2013 nějakým způsobem napomohly k rozvoji Kraje Vysočina, se letos konalo na zámku v Telči.

Více zde >>>