UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Na základě dohody projednané na jednání výboru 119. MS UŽZ v měsíci únoru 2015 byly ve...

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s. začalo předáním textu návrhu...

Více zde >>>

Dnes, tj. 13.října 2014 se sešli zástupci odborových centrál, aby zpracovali společný...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Zajímavosti

Ještě jednou k jízdenkám

Po mnoho drahných let existovaly v provozu hlavně lepenkové jízdenky. Měly jednotnou formu, resp. tvar, avšak barvami to jen hýřilo.

Více zde >>>

Pára na Židlochovicku

Malé jihomoravské město s reprezentačním zámkem – letním sídlem TGM

Více zde >>>

Podpůrné a pomocné akce u železnice v létech před koncem existence Rakouska – Uherska a z let třicátých XX. století

I v období 1. světové války fungovaly různé spolky, resp. odbory zajišťující podporu železničních zaměstnanců, i příp. i jejich rodinných příslušníků.

Více zde >>>

Z historie jízdenek

Pokud je známo, tak první jízdenky byly tzv. psané a těsně v závěsu za nimi následovaly jízdenky tištěné. Ty měly již od počátku unifikovaný rozměr a také barevné označení se příliš neměnilo.

Více zde >>>

Jedním ze „Skutků roku 2013“ byl i skutek Martina Kubáta

Slavnostní vyhlášení soutěže Skutek roku 2013, jejímž smyslem je ocenit dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2013 nějakým způsobem napomohly k rozvoji Kraje Vysočina, se letos konalo na zámku v Telči.

Více zde >>>