UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

Požár v katedrále Notre Dame - fotografie od francouzských přátel

Více zde >>>

V úterý 9. 4. 2019 proběhlo pracovní jednání s ministrem dopravy p. Ing. Danem Ťokem

Více zde >>>

Ples železničářů v Paláci Žofín

Více zde >>>

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Z historie jízdenek

Pokud je známo, tak první jízdenky byly tzv. psané a těsně v závěsu za nimi následovaly jízdenky tištěné. Ty měly již od počátku unifikovaný rozměr a také barevné označení se příliš neměnilo.

Zpočátku existovaly 4 vozové třídy, z nichž v prvních vlacích seděli cestující 4. třídy na svých zavazadlech a bez střechy.

Až do roku 1956, kdy byla zrušena 3. třída, byly jízdenky odlišeny následovně:

  1. tř. – žlutá
  2. tř. – zelená
  3. tř. – hnědá.

Dělnické jízdenky bývaly modré, jednosměrné modrobílé (s bílým vnitřním svislým pruhem.
Rekreační jízdenky – červenobílé.
Jízdenky do Prahy – s bílými okraji nahoře a dole.
Jízdenky do Brna nebo Plzně, příp. do Ostravy – s červenými okraji.

Pokud nebyla ve stanici vhodná jízdenka pro rychlík 1. třídy, vydal pokladník až 4 jízdenky.

Pro zajímavost. Výpočet a vyhotovení sdružené jízdenky nebylo vůbec snadnou a jednoduchou záležitostí. Docházelo až k 60 různým variantám: 3 vozové třídy, 4 druhy vlaků – osobní, spěšný, rychlík, expres. Pásem bylo rovněž více – do 50 km, 51 až 200 km, 201 – 350 km, 351 – 600 km, 601 – 1200 km.

I v padesátých, šedesátých a dalších létech byly průvodčími používány tzv. Kc 20 a Kc 13. Za ztrátu prvopisu u těch prvých se platila částka 100,- Kč a u Kc 13 to byla částka 20,- Kč. Byl mi znám případ, kdy průvodčí (po flámu) jen za ztracené prvopisy Kc 20 zaplatila na tehdejší poměry velmi značnou částku 4100,- Kč.
 

zpět na výpis >>>