UNIE ŽELEZNIČNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Partneři

Aktuality

nový tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců

Více zde >>>

v souladu s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném...

Více zde >>>

Ve dnech 21-22.10.2015 proběhlo jednání všech odborových centrál působících ve...

Více zde >>>

Dne 18. 6. 2015 se v rámci školení rady v Plzni, uskutečnilo jednání Rady UŽZ.

Více zde >>>

Na základě dohody projednané na jednání výboru 119. MS UŽZ v měsíci únoru 2015 byly ve...

Více zde >>>

Kolektivní vyjednávání o PKS 2015 u ČD Cargo a.s. začalo předáním textu návrhu...

Více zde >>>

Dnes, tj. 13.října 2014 se sešli zástupci odborových centrál, aby zpracovali společný...

Více zde >>>

Fotogalerie

Zobrazit fotogalerie >>>

Podpůrné a pomocné akce u železnice v létech před koncem existence Rakouska – Uherska a z let třicátých XX. století

I v období 1. světové války fungovaly různé spolky, resp. odbory zajišťující podporu železničních zaměstnanců, i příp. i jejich rodinných příslušníků.

Několik ilustrativních příkladů:

1. Pensionsinstitut fuer Beamte und Unterbeamte der k. k. Oesterr. Staatsbahnen  (Penzijní ústav pro úředníky a podúředníky c.k. / císařsko-královských / rakouských státních drah.
Ústav spravoval fondy pro zaměstnance, vdovy, příp. sirotky údajně již od roku 1900.

2. Pensionsinstitute der ehemaligen k.k. priv. Boehmischen Nordbahn (pensijní ústavy bývalé české Severní dráhy.

Tyto ústavy měly podobný úkol jako předchozí ústav. Fungovaly asi v letech 1905 – 1913. Obdobné instituty fungovaly i pro „služebníky“ a „pomocné služebníky“, příp. vdovy a sirotky.

3. Jednota zaměstnanců československých drah v Praze“. Tato organizace měla sídlo v paláci
„Hvězda“ na Václavském náměstí v Praze.

Poskytovala:

  1. bezplatnou právní ochranu v záležitostech vyplývajících ze služebního poměru
  2. podporu v nemoci
  3. podporu v nezaměstnanosti
  4. mimořádnou podporu ve zvláště naléhavých záležitostech.

Uvedená Jednota měla značné množství odboček a podpůrných fondů – např. v Bakově,
Berouně, Bílině, Hořicích, Liberci, Lounech apod.

Zvláštní postavení v této oblasti měla „Unie železničních zaměstnanců v ČSR“, založená 17. 8. 1897. Obsah činnosti byl obdobný, jako tomu bylo u Jednoty, její rozsah však měl širší záběr.

Velice aktivní činnost v této oblasti vykazovala také „Podpůrná činnost Federace strojvůdců ČSR“. (Organizace FS ČSR byla založena již v r. 1896 – tedy před 118 lety.)
 

zpět na výpis >>>