Challenge Mastronardi 2019

Tradiční mezinárodní turnaj v malé kopané ve dnech 7.-9.9.2018

Tradiční mezinárodní turnaj v malé kopané byl odehrán o druhém víkendu ve Francii v Montchanin. Setkání s kolegy z devíti evropských zemí bylo jako vždy skvělé – prátelské a bezprostřední. Turnaj se uskutečnil ve sportovním centru francouzského olympijského zázemí a měl skvělou atmosféru. Tým českých železničářů skončil po utkání s francouzskými kolegy na 3.místě. Tentokrát se podařilo vyhrát našemu velkému rivalovi ze slovenských železnic, symbolickými vítězi ale  byly všichni, kdo se tohoto turnaje zúčastnili.

Další turnaj se v roce 2019 uskuteční v Anglii.

PKS Správy železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouva na rok 2021

V nové uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021. „Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

PKS ČD Cargo, a.s. podepsána

Ve čtvrtek 17. 12. 2020 byla podepsána Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo, a.s. na období 2021/2022, s platností od 1. 4. 2021.

Podstatou této dohody je shoda na těchto základních bodech:

  • tarify a smluvní mzdy u provozních zaměstnanců se zvýší o 2 %;
  • kompenzační příplatek se sníží o Kč 200,- pro ty zaměstnance, kterých se netýkal nárůst tarifních tříd po změnách v novém kvalifikačním katalogu;
  • sociální fond zůstane beze změn;
  • za letošní rok, návazně na výsledky hospodaření, bude se mzdou za prosinec vyplacena mimořádná odměna ve výši Kč 3.000,-.

Dosažená dohoda určitě odpovídá hospodářské činnosti a současným možnostem. Navíc zaměstnanci mají už teď jistotu pracovních a sociálních podmínek na příští období. Podstatné části vyjednávání se účastnila Bc. Klára Kubeczová, rád bych jí proto za tuto práci poděkoval.

Stanislav Trojan,

prezident UŽZ

Sportovní týden pro děti zaměstnanců Správy železnic, s.o.

Ve dnech 10. – 15. 8. 2020 jsme pro děti zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, pořádali sportovní prázdninový týden. Akce, ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem I.S.C. Sports s.r.o., se konala v tenisovém areálu TK Vista Resort & Club v pražských Košířích.

Po celý letní parný týden se děti každé ráno sešly ve sportovním areálu, kde pro ně skvělí trenéři připravili celodenní pestrý sportovní program. Po každodenní ranní rozcvičce se děti rozdělily do několika skupin podle jejich zkušeností, následoval tenisový trénink a po něm zasloužená svačina, převážně ovocná. Po svačině následovaly různé aktivity – koupání v nedalekém venkovním bazénu, procházka a hry v lese, míčové hry nebo opět hodina tenisu. Pak už následoval vynikající oběd a odpolední program, během něhož děti hrály tenis, míčové hry nebo minigolf. Po odpolední svačině měly děti volný program do příchodu rodičů.
Naši partneři si pro děti připravili i velké překvapení v podobě tréninků s naším bývalým vynikajícím tenistou Bohdanem Ulihrachem, který si děti naprosto získal.
Celkově se tábor velmi vydařil a děti byly nadšené a spokojené. Ke spokojenosti přispěl jak krásný tenisový areál a jeho okolí, tak zkušení trenéři, kteří s dětmi velmi pěkně pracovali a dokázali je v dnešní technické době rozhýbat a dobrovolně odložit všudypřítomné mobily a tablety, což jistě ocenili zejména rodiče dětí.
Věříme, že na tuto první akci budou v dalších letech navazovat další a vznikne tak tradiční letní prázdninový týden pro děti, na který se budou každý rok těšit a který si budou užívat stejně, jako to letošní parné léto! A který také jistě ocení rodiče, protože o děti bylo spolehlivě a rozumně postaráno.