Prázdninový vlak

Unie železničních zaměstnanců, Správa železnic, s. o. a ČD Cargo, a.s. pořádají akci

PRÁZDNINOVÝ VLAK
v sobotu 18. 6. 2022

pro zaměstnance a děti zaměstnanců Správy železnic, s. o. a ČD Cargo, a.s.

Vážení kolegyně a kolegové,

Unie železničních zaměstnanců, Správa železnic a ČD Cargo pro Vás i Vaše děti připravily jízdu nostalgickým vlakem, a to v sobotu 18. června 2022.

Vyjedeme ze stanice Praha hlavní nádraží a přes Prahu Smíchov a Beroun zamíříme do Rakovníka. Zpátky pojedeme trasou přes Lužnou u Rakovníka do Kladna, Prahy – Dejvic a skončíme v železniční stanici Praha Masarykovo nádraží. Bude to zajímavá trasa a věříme, že budete všichni spokojeni.

Ve vlaku bude zařazena i tzv. Bixovna, ve které Vám nabídneme občerstvení. Pro děti budou připraveny i malé dárky.

V Rakovníku budeme mít zastávku na cca 2 hodiny, abychom si toto hezké městečko mohli v klidu projít a prohlédnout.

Předpokládaný jízdní řád:

  • Praha hl.n odj. 9:13 hod.
  • Praha Smíchov odj. 9:20 hod.
  • Rakovník příj. 11:07 hod.
  • Rakovník odj. 12:45 hod.
  • Lužná u Rakovníka odj. 12:56 hod.
  • Kladno odj. 13:42 hod.
  • Praha Dejvice odj. 14:25 hod.
  • Praha Masarykovo nádraží příj. 14:34 hod.

Vánoční vlak

Dne 11. 12. 2021 pořádaly Unie železničních zaměstnanců a Správa železnic, státní organizace dnes již tradiční akci „Vánoční vlak“. Akce se zúčastnilo cca 90 lidí, přičemž každé ze zúčastněných dětí bylo obdarováno drobnými dárky. Díky připravenosti dopravce KŽC Doprava, s.r.o. a řízení provozu SŽ vyjel vlak z Prahy Masarykova nádraží přesně dle JŘ v 9:59 hod. Trasa letošního vánočního (mikulášského) vlaku vedla přes Kralupy nad Vltavou do stanice Podlešín a zpět přes Hostivice do Prahy Masarykova nádraží s příjezdem ve 12:31 hod. 3 vozy táhla motorová lokomotiva řady 721, kde ve vloženém voze se bylo možno za poukázky od UŽZ občerstvit. Akce se konala za dodržování aktuálních vládních proticovidových opatření.

Závěrem už jen patří poděkování všem zúčastněným a těšíme se s Vámi opět na viděnou v létě na „Dětském vlaku“????

Sportovní týden pro děti zaměstnanců Správy železnic, s.o.

Ve dnech 10. – 15. 8. 2020 jsme pro děti zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, pořádali sportovní prázdninový týden. Akce, ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem I.S.C. Sports s.r.o., se konala v tenisovém areálu TK Vista Resort & Club v pražských Košířích.

Po celý letní parný týden se děti každé ráno sešly ve sportovním areálu, kde pro ně skvělí trenéři připravili celodenní pestrý sportovní program. Po každodenní ranní rozcvičce se děti rozdělily do několika skupin podle jejich zkušeností, následoval tenisový trénink a po něm zasloužená svačina, převážně ovocná. Po svačině následovaly různé aktivity – koupání v nedalekém venkovním bazénu, procházka a hry v lese, míčové hry nebo opět hodina tenisu. Pak už následoval vynikající oběd a odpolední program, během něhož děti hrály tenis, míčové hry nebo minigolf. Po odpolední svačině měly děti volný program do příchodu rodičů.
Naši partneři si pro děti připravili i velké překvapení v podobě tréninků s naším bývalým vynikajícím tenistou Bohdanem Ulihrachem, který si děti naprosto získal.
Celkově se tábor velmi vydařil a děti byly nadšené a spokojené. Ke spokojenosti přispěl jak krásný tenisový areál a jeho okolí, tak zkušení trenéři, kteří s dětmi velmi pěkně pracovali a dokázali je v dnešní technické době rozhýbat a dobrovolně odložit všudypřítomné mobily a tablety, což jistě ocenili zejména rodiče dětí.
Věříme, že na tuto první akci budou v dalších letech navazovat další a vznikne tak tradiční letní prázdninový týden pro děti, na který se budou každý rok těšit a který si budou užívat stejně, jako to letošní parné léto! A který také jistě ocení rodiče, protože o děti bylo spolehlivě a rozumně postaráno.