Sportovní týden pro děti zaměstnanců Správy železnic, s.o.

Ve dnech 10. – 15. 8. 2020 jsme pro děti zaměstnanců Správy železnic, státní organizace, pořádali sportovní prázdninový týden. Akce, ve spolupráci s naším dlouholetým partnerem I.S.C. Sports s.r.o., se konala v tenisovém areálu TK Vista Resort & Club v pražských Košířích.

Po celý letní parný týden se děti každé ráno sešly ve sportovním areálu, kde pro ně skvělí trenéři připravili celodenní pestrý sportovní program. Po každodenní ranní rozcvičce se děti rozdělily do několika skupin podle jejich zkušeností, následoval tenisový trénink a po něm zasloužená svačina, převážně ovocná. Po svačině následovaly různé aktivity – koupání v nedalekém venkovním bazénu, procházka a hry v lese, míčové hry nebo opět hodina tenisu. Pak už následoval vynikající oběd a odpolední program, během něhož děti hrály tenis, míčové hry nebo minigolf. Po odpolední svačině měly děti volný program do příchodu rodičů.
Naši partneři si pro děti připravili i velké překvapení v podobě tréninků s naším bývalým vynikajícím tenistou Bohdanem Ulihrachem, který si děti naprosto získal.
Celkově se tábor velmi vydařil a děti byly nadšené a spokojené. Ke spokojenosti přispěl jak krásný tenisový areál a jeho okolí, tak zkušení trenéři, kteří s dětmi velmi pěkně pracovali a dokázali je v dnešní technické době rozhýbat a dobrovolně odložit všudypřítomné mobily a tablety, což jistě ocenili zejména rodiče dětí.
Věříme, že na tuto první akci budou v dalších letech navazovat další a vznikne tak tradiční letní prázdninový týden pro děti, na který se budou každý rok těšit a který si budou užívat stejně, jako to letošní parné léto! A který také jistě ocení rodiče, protože o děti bylo spolehlivě a rozumně postaráno.