Členství v UŽZ

VÝHODY ČLENSTVÍ

Proč je důležité být členem UŽZ? Vyjádřete svůj názor a podílejte se na:

  • spoluvytváření pracovních a sociálních podmínek,
  • uplatnění a zveřejnění vlastního názoru,
  • přímé volbě funkcionářů a přímé kontrole jejich činnosti.

Podle našeho názoru – více než kdykoliv dříve – nás současná doba nutí k pravé a nefalšované iniciativě v prospěch a obhajobě vlastních pracovních a sociálních zájmů a podmínek. Nikdo to za nás neudělá. Členství v odborové organizaci umožňuje anonymně a beztrestně sdělit nahlas svůj názor a nutit ty, které si zvolíme a které platíme ze svých členských příspěvků, k viditelné činnosti. Každý zaměstnanec už by v sobě měl potlačit to tradiční pokrytectví a zbabělost a měl by se alespoň touto cestou projevit jako ten, kdo jenom nekritizuje, ale i koná. Ke specifickým výhodám patří i možnost zastupování zaměstnanců ke konkrétním úkonům, např. v souvislosti s kolektivním vyjednáváním. K tomu postačuje vyplnit pouze jednoduchý formulář o zastupování.

JAK SE STÁT ČLENEM

Stát se členem Unie železničních zaměstnanců je velmi jednoduché. Stačí vyplnit přihlášku, která je na našich stánkách umístěna nebo volnou formou poslat tuto žádost na uzzphasek@uzz.cd.cz. Na internetových stránkách jsou také umístěny kontakty na místní skupiny Unie v celé síti železničních společností.

PŘIHLÁŠKA PRO NOVÉ ČLENY

8 + 12 =

ŽÁDOST O ZASTUPOVÁNÍ UŽZ

Pro zastupování před zaměstnavatelem ve věcech pracovně právních opět stačí vyplnit formulář, který je na www stánkách UŽZ umístěn nebo volnou formou poslat tuto žádost na uzzphasek@uzz.cd.cz nebo poštou na kontaktní adresu sekretariátu UŽZ. K této formě spolupráce je nutný podpis zaměstnance.

4 + 5 =