Kontakt

Odborové sdružení Unie železničních zaměstnanců bylo založeno v roce 1896. Znovu bylo registrováno u Ministerstva vnitra České republiky v roce 1991 pod č. j. VSC/1-7164/141-E, zapsána ve statistickém registru pod IČO 47606941, DIČ CZ47606941

Kontakt pro sdělovací prostředky:
Bc. Jerzy Kubeczka

prezident Unie železničních zaměstnanců
Tel.: +420 724 670 458
E-mail: jerzy.kubeczka@uzz.cd.cz

Sídlo:

Unie železničních zaměstnanců
Hybernská 1014
110 00 Praha 1

Adresa pro doručování:

Unie železničních zaměstnanců
sekretariát
Hybernská 1014, PO BOX 95
110 00 Praha 1

E-mail: uzzphasek@uzz.cd.cz

Číslo účtu: 6042061319/0800

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.,
Olbrechtova 1929/62,
140 00 Praha 4

Centrála UŽZ

Napište nám