PKS ČD pro rok 2024

od | Pro 18, 2023 | Aktuality, Tiskové centrum, Události | 0 komentářů

Vážené kolegyňky a vážení kolegové,

dne 05.12.2023 v odpoledních hodinách došlo ke shodě odborových centrál a zaměstnavatele ČD, a. s. vedoucí k podpisu Kolektivní smlouvy na rok 2024 u naší společnosti. Prioritou se stala stabilizace nejen určitých skupin, ale všech zaměstnanců ČD.
Ve mzdové oblasti došlo k navýšení do tarifu a smluvních mezd ve výši 2,3 % a každý zaměstnanec obdrží mimořádnou odměnu ve výši 12.000,- Kč. Tato odměna bude proplácena měsíčně v celém roce 2024 ve výši 1.000,- Kč, Odměna de facto činí 2,2 % mzdového nárůstu.
Byla taktéž dohodnuta kritéria k osobnímu ohodnocení.

Podařilo se uhájit KOP v plné výši, dovolenou + dodatkové volno a mimořádnou odměnu při životním výročí. Od 1.4.2024 dojde u vlakového doprovodu k posunu o 1 tarifní stupeň výše.
PKS ČD, a.s., na rok 2024 bude v plném znění zveřejněna na intranetových stránkách ČD.